Po co tworzymy mapy do projektów inżynieryjnych?

Projekty bywają rozmaite. Mogą skupiać się na budynkach jednorodzinnych, drogach, autostradach, systemu wodociągów, wielkich halach produkcyjnych i wielu innych przedsięwzięciach, które inwestor planuje wybudować w niedalekiej przyszłości. Dotarcie od pomysłu, poprzez projekt i wykonanie prac na placu budowy zajmuje wiele czasu. Oczywiście zależnie od rodzaju zaplanowanej inwestycji.

Same projekty, jak i praca inżynierów, i kierowników budów muszą mieć oparcie w geodezyjnych mapach zasadniczych. Tam bowiem znajdziemy szereg istotnych informacji dotyczących dotychczasowego zagospodarowania terenu poddanego, jako grunt pod daną budowę.

Aktualizowanie mapy zasadniczej jest koniecznością. Wymaga to niezwykłej dokładności tak, by projektant i budowniczy mogli bez problemu oprzeć się na nich podczas wykonywania swojej pracy.

Mapy projektów

Mapy zasadnicze znajdują się we właściwym urzędzie i dziale geodezji. Stamtąd podejmowane są przez uprawnionego geodetę, którego zadaniem jest zbadanie i stworzenie map poglądowych dla projektanta. Wykonane na danej działce badanie geodezyjne mają więc na celu nie tylko badanie gruntu pod możliwość budowy. Także ustalenie, czy mapa zasadnicza jest zgodna z rzeczywistością napotkaną na przyszłym placu budowy.

Zadaniem projektanta nie jest więc badanie rzetelności podanej mu informacji. Musi w pełnym zaufaniu do geodety podjąć się pracy, która według przedstawionych mu dokumentów musi być zrealizowana na czas, rzetelnie i według wytycznych klienta.

O tym, w jaki sposób wykorzystuje się takie plany w praktyce, przeczytacie w artykule na stronie warszawainfo.pl

Czas zwykłej realizacji podobnego zlecania waha się między 2 tygodniami a miesiącem. Oczywiście w zależności od złożoności każdego z zadań indywidualnie. Po przeprowadzeniu prac budowlanych na danym terenie mapy zasadnicze znów są aktualizowane, a w przypadku budowli liniowych, takich jak kanalizacje są aktualizowane systematycznie zgodnie z postępami prac budowlanych. Tworzenie map do celów projektowych powinno przecież opierać się na stanie faktycznym zastanym na danej działce budowlanej, a nie hipotetycznym z pomysłem, gdzież to może znajdować się kanalizacja i przyłącza wody, gazu, prądu?